Du khách nước ngoài đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa tăng nhanh