Lên tới 70% khách quốc tế lựa chọn du lịch biển Việt Nam