Phú Quốc được báo nước ngoài ví như ‘thiên đường’ du lịch