Phục vụ cho nhu cầu du lịch Phú Quốc được tăng cao